Osvěta a vzdělávání

Projekt a Centrum Dialog - Osvěta a vzdělávání 

Členové ESI a MBBI se aktivně zapojují do osvětových a vzdělávacích aktivit. Vystupují na mezinárodních konferencích, pořádají a vedou odborné semináře, znalostní a dovednostní výcviky v oblasti komunikace, mediace a řešení sporů.

Zde uvádíme zapojení zástupců ESI, zejména JUDr. Lenky Šalamoun, Ph.D. a JUDr. Evy Vaňkové, které nejvíce zastupují ESI u nás a v zahraničí. 

 

Konference " Společně proti násilí" , 24. - 25.1.2016, Rytířsko u Jihlavy

 

Ve dnech 24. - 25.2.2016 se Lenka Šalamoun spolu s Evou Vaňkovou zúčastnily závěrečné projektové konference pod názvem "Společně proti násilí". Lenka Šalamoun vystoupila na konferenci s příspěvkem zaměřeným na prevenci konfliktů, předcházení násilí v rodinách i ve společnosti a na možnosti zmírňování následků násilí proti člověku. 

Motto konference: "Nebuďme slepí" aneb nezavírejme oči před násilím. Otevřete je - když uvidíte násilí kolem vás, umějte ho rozpoznat a nalezněte odvahu na něj ukázat.

Cílem konference bylo  přispět ke zvýšení informovanosti v oblasti násilí na ženách a rozproudit debatu na toto závažné téma. Konference se zaměřuje nejen na představení typických aspektů týkajících se obětí a násilných osob, cílem je rovněž upozornit na nové problémy a situace vyplývající ze změn ve společnosti. 

Kulatý stůl - Hradec Králové, 4.4.2016

V rámci mezinárodního pracovního setkání ESI - Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodční řízení, o.p.s. a MBBI - Mediators Beyond Borders International se dne 4.4.2016 uskutečnil v budově Krajského úřadu v Hradci Králové pod záštitou Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje KULATÝ STŮL věnový možnostem využití výhod a uplatnění komunitní mediace v českém kulturním prostředí. Na kulatém stole vystoupili se svými příspěvky do diskuse mediátoři a odborníci z ČR a USA. 

Spolupráce se slovenskými zakladateli ESI (AMS, GTF) - Konference o mediaci, Modrá, Slovensko 

Ve dnech 8. - 9.4.2016 se uskutečnila na Slovensku tradiční odborná, mezinárodní konference zaměřená na podporu a propagaci mediace na Slovensku. Pořadatelem konference je Asociace mediátorů Slovenska, jedna ze zakládajících organizací ESI. Proto jako v předchozích letech i letos zástupci ESI neboli Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodční řízení, o.p.s. se konferenčního programů zúčastnili a vystoupili se svými příspěvky. 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:3
Celkem:1168