Vaňková Eva

Vaňková Eva

Vaňková Eva

 

JUDr. Eva Vaňková je advokátka se sídlem ve Vysokém Mýtě se zkušenostmi v oblasti obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských sporů. V prosinci 2013 úspěšně složila zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a bude zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. V roce 2011 absolvovala 14-ti denní kurz v rozsahu 100 hodin na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice). V roce 2010 byla přijata ke studiu PhD. s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK u Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc.. V roce 2007 se účastnila první evropské konference o tvz. „právu spolupráce“ (Collaborative Law) ve Vídni a stala se členkou IACP (International Academy of Collaborative Profesionals). Principy práva spolupráce propaguje a přednáší v České republice a v zahraničí. Je členkou správní rady ESI. V projektu odpovídá za koordinaci vzdělávacích programů. Účastnila se projektových zahraničních cest do Velké Británie, Rakouska a Litvy.

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:3
Celkem:1168